Projektiranje

Na osnovi vaših idejnih načrtov v sodelovanju z vami izdelujemo PZI načrte.

Le - ti so izdelani na osnovi BIM modela objekta, kar nam omogoča popoln nadzor nad detajli.Tako lahko lahko v vsakem trenutku spremljamo potek vseh elementov v objektu, križanja preboje, kontroliramo detajle ter se tako izognemo težavam pri gradnji.

Preko IFC izvoza je omogočeno sodelovanje z uporabniki različne programske opreme.

Marko Žgavc s.p.

Na Brajdi 7
5270 Ajdovščina
Slovenija