Projektiranje

Izdelujemo vse vrste projektne dokumentacije ; idejne zasnove, dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja , načrte za izvedbo ter dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Pri izdelavi načrtov se poslužujemo BIM tehnologije.

Naša ponudba zajema tudi oblikovanje interierja. Ker želimo doseči tudi visoko kvaliteto bivanja v novozgrajenih objektih, le-te že zasnujemo z mislijo na končno podobo tako zunanjosti kot notranjosti objekta. Na vašo željo pa izdelamo tudi detajlne načrte opreme in izbor materialov .

Na osnovi virtualnega modela, iz katerega črpamo kar najbolj točne podatke o količinah in materialih izdelujemo tudi popise gradbeno obrtniških del.

Idejna zasnova IDZ

Idejna zasnova je temelj projekta. Vanjo vložimo veliko truda, saj se le na dobrih temeljih lahko zgradi kvaliteten objekt.

Pri izdelavi idejne zasnove prisluhnemo vašim željam in jih uskladimo s strokovnim znanjem in izkušnjami. Analiziramo lokacijo z njenimi naravnimi danostmi, omejitvami in prostorskimi predpisi ter tako v tesnem sodelovanju z vami sestavimo konceptualno podobo vašega bodočega objekta. Idejna zasnova glede na vaše želje vsebuje idejne načrte objekta, pridobivanje projektnih pogojev nosilcev urejanja prostora ter konceptualni model objekta z izdelavo vizualizacij končnega stanja.

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD

DGD dokumentacija je nadgradnja idejne zasnove, pri čemer so upoštevani projektni pogoji nosilcev urejanja prostora, ki služi pridobitvi gradbenega dovoljenja. DGD dokumentacijo pripravimo po veljavni zakonodaji ter za vas vodimo upravne postopke v zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Tako vam prihranimo čas in skrbi ob pridobivanju mnenj in soglasij ter obiskih različnih uradov.

Projekt za izvedbo PZI

Po naših izkušnjah je dober projekt za izvedbo osnova za kvalitetno in racionalno gradnjo, brez napak in presenečenj na gradbišču.

Projektiranje z BIM tehnologijo nam omogoča izdelavo natančnih in usklajenih načrtov ter kontrole nad detajli. Popis gradbeno obrtniških del izdelujemo preko direktnih povezav z modelom objekta, tako so popisi natančni in omogočajo točne ocene vaše investicije.

Notranje oblikovanje

Na vašo željo izdelamo tudi projekt interierja. V poplavi materialov in opreme, ki je danes na voljo na tržišču, je velikokrat težko izbrati kombinacijo, ki bo ustvarila bivanje v vašem objektu takšno, kot si ga želite. Tu smo, da vam pomagamo izbrati estetske in funkcionalne rešitve, da se boste v svojem domu počutili zares fantastično.

Marko Žgavc s.p.

Na Brajdi 7
5270 Ajdovščina
Slovenija