Popis gradbeno obrtniških del

Na osnovi BIM modela, iz katerega črpamo kar najbolj točne podatke o količinah in materialih, izdelujemo tudi popise gradbeno obrtniških del.

Popisne postavke, ki izhajajo iz BIM modela, upoštevajo splošno uveljavljene normative in standarde, na podlagi katerih lahko izdelamo natančno projektantsko oceno investicije projekta.

Marko Žgavc s.p.

Na Brajdi 7
5270 Ajdovščina
Slovenija