Osnova za gradbeno knjigo

Iz BIM modela pridobimo podatke za sestavo popisa gradbeno obrtniških del. Tako pridobljeni podatki so točni, minimizirana je možnost napak. Poleg popisa pa je BIM model lahko tudi osnova za sestavo gradbene knjige. Na gradbišču imajo tako vsi udeleženci gradnje - investitor, projektant, izvajalec in nadzornik – vpogled v vse komponente gradnje. Virtualno-transparentno-enostavno.

Marko Žgavc s.p.

Na Brajdi 7
5270 Ajdovščina
Slovenija