Idejna zasnova IDZ

Idejna zasnova je temelj projekta. Vanjo vložimo veliko truda, saj se le na dobrih temeljih lahko zgradi kvaliteten objekt.

Pri izdelavi idejne zasnove prisluhnemo vašim željam in jih uskladimo s strokovnim znanjem in izkušnjami. Analiziramo lokacijo z njenimi naravnimi danostmi, omejitvami in prostorskimi predpisi ter tako v tesnem sodelovanju z vami sestavimo konceptualno podobo vašega bodočega objekta. Idejna zasnova glede na vaše želje vsebuje idejne načrte objekta, pridobivanje projektnih pogojev nosilcev urejanja prostora ter konceptualni model objekta z izdelavo vizualizacij končnega stanja.

Marko Žgavc s.p.

Na Brajdi 7
5270 Ajdovščina
Slovenija