Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD

DGD dokumentacija je nadgradnja idejne zasnove, pri čemer so upoštevani projektni pogoji nosilcev urejanja prostora, ki služi pridobitvi gradbenega dovoljenja. DGD dokumentacijo pripravimo po veljavni zakonodaji ter za vas vodimo upravne postopke v zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Tako vam prihranimo čas in skrbi ob pridobivanju mnenj in soglasij ter obiskih različnih uradov.

Marko Žgavc s.p.

Na Brajdi 7
5270 Ajdovščina
Slovenija