BIM model / IFC model

Building Information Model(ing) ali BIM je gradnja informacijskega modela objekta. V modelu so združeni geometrijski ( dimenzije, površine,volumen...)in negeometrijski podatki ( materiali, požarna odpornost, toplotna prevodnost, popisne postavke....)

Prednost BIM modela je v zagotavljanju medsebojne usklajenosti vseh gradnikov, ki tvorijo objekt. To, da so vse informacije zbrane na enem mestu in delujejo asociativno, omogoča natančnejše načrtovanje ter zmanjšuje možnost napak pri gradnji in vodenju investicije.

Preko izvoza v IFC formatu lahko isti model obdelujejo uporabniki različne programske opreme.

Na osnovi vaših 2D oz. 3D načrtov vam izdelamo IFC model , ki vsebuje željene atribute. Model vam služi za nadaljnjo uporabo kot npr. izdelavo terminskih planov, investicijskih načrtov, spremljanje vzdrževanja objekta...

Marko Žgavc s.p.

Na Brajdi 7
5270 Ajdovščina
Slovenija