Armaturni načrti

Nudimo izris armaturnih načrtov s kosovnico ter točnimi količinami predvidene armature za vse vrste objektov.

Načrt izdelujemo v 3D, pri čemer rešujemo križanja in zaščitne plasti. Končni 2D načrt vsebuje vse potrebne podatke za naročilo in vgradnjo armature na gradbišču.

Zahtevnejše detajle lahko prikažemo 3 dimenzionalno,kar nam omogoča kontrolo nad izvedbo ter olajša delo na gradbišču .

Po dogovoru lahko izdelamo tudi opažne načrte.

Marko Žgavc s.p.

Na Brajdi 7
5270 Ajdovščina
Slovenija